Humanitärt arbete i Indien

Se hur hängivna medlemmar i Lions och LCIF hjälper samhällen i Indien.