Inkludering genom hjälpinsatser för flyktingar och migranter

En berättelse av Gerald Mballe:

Som en flykting som har haft nytta av deras generösa stöd vill jag först uttrycka min tacksamhet till Lions Clubs International och Lions Club International Foundation för att de hjälper människor i nöd. Jag vet att jag talar på vägnar av många flyktingar och migranter när jag framför detta varma tack. Generositet och vänlighet bland Lions medlemmar i världen kom vid en kritisk tidpunkt i mänsklighetens historia. Inte sedan andra världskriget har världen sett så många flyktingar på grund av konflikter och fattigdom. Tack vare Lions hjälpinsatser och stöd har hela samhällen runtom i världen kunnat återuppbygga sin värdighet och de har kunnat känna nytt hopp. Statistiken är chockerande: 82 miljoner människor var på flykt under 2021 och det har aldrig funnits ett så angeläget behov av hjälp än just nu.

Jag vet hur det känns att tvingas fly från sitt hem utan att känna till framtiden. Jag tvingades fly från Boko Harams våld men under min flykt tvingades jag bevittna mer och mer våld på vägen mot vad som nu är en mirakulöst bättre framtid. Denna bättre framtid möjliggjordes av Special Olympics och deras partnerskap med Lions Clubs International Foundation vid namn ”Projekt: Inkludering.” Faktum är att det var deras arbete att främja mer inkludering runtom i världen som förde mig, en flykting utan intellektuell funktionsnedsättning, till att träna och tävla med idrottarna i Special Olympics Italien. De öppnade mina ögon, de öppnade sina hjärtan för mig och när de gjorde det skapades en hel framtid av möjligheter, upptäckt och hopp.

Jag räddades i Medelhavet med Guds hjälp. Jag fördes till ett flyktingläger i norra Italien där jag blev chockad, överväldigad, isolerad och rädd. Jag kände mig helt desperat och ganska ofta kände jag mig inte accepterad av min nya omgivning. Jag var även traumatiserad, så vissa dagar lämnade jag inte sängen på grund av rädsla, ångest och förvirring. Det var då jag introducerades till Special Olympics program Förenande idrott, vilket är ett program som får stöd av Lions Clubs International Foundation och Lions medlemmar runtom i världen. Jag gavs möjlighet att spela tillsammans med Special Olympics-idrottare och att delta i programmet och plötsligt gjorde jag mer än att bara delta. Jag korsade en känslomässig bro som gjorde att jag insåg den oerhört viktiga och kraftfulla roll som hjälpinsatser spelar i dagens värld. Jag gavs möjlighet att lära mig från några av de bästa lärarna i världen: personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns många jag måste tacka för att ha gjort detta möjligt, bland annat, naturligtvis, Lions Clubs International Foundation. Jag är oerhört tacksam.

Genom ”Projekt: Inkludering” gav Special Olympics och Lions Clubs International Foundation mig möjlighet att drömma igen och att hjälpa andra som rådgivare i Special Olympics program för flyktingar. De gav mig möjlighet att lära av den solidaritet båda dessa organisationer förkroppsligar i allt de gör. Idrott och hjälpinsatser har förmåga att skapa kontakt på ett sätt som få andra sociala aktiviteter gör. Partnerskapet mellan Special Olympics och Lions Clubs International Foundation firar 20 år i år och det är verkligen ett lysande exempel på att för så många, även dem som är på flykt, kan vi förändra världen genom hjälpinsatser och solidaritet. Det Lions medlemmar runtom i världen säger är så sant: Vänlighet har betydelse.