Viktiga uppgraderingar av sjukhus i Kanada

Ett LCIF-anslag möjliggjorde större uppdateringar vid ett sjukhus med gammal synutrustning.