Synundersökningar i Utah

Se hur Lions medlemmar bringar viktig ögonvård till oförsäkrade barn.