Special Olympics och LCIF ”Projekt: Inkludering”

Kriget i Ukraina har skapat en flyktingkris utan motstycke som Europa inte har sett sedan andra världskriget. Miljoner flyktingar har flytt från Ukraina för att söka säkerhet och trygghet samt miljoner fler försöker finna sätt att korsa gränsen. Enligt statistik från FN:s flyktingkommissariat UNHCR har mer än fem miljoner ukrainare flytt till grannländerna sedan den 24 februari, varav en majoritet är barn med sina mammor samt många äldre. Bland dessa flyktingar finns många barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Människor med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer utgör en av de mest marginaliserade grupperna i världen, speciellt i konfliktområden, för inte endast flyr de från våld, utan de är även en del i processen att integrera i nya samhällen. Deras behov är angelägna, akuta och växande.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) är en del av ett globalt åtagande att inkludera genom hjälpinsatser och stiftelsen finns i frontlinjen för att stödja de mest utsatta barnen och deras familjer. Genom ett globalt partnerskap med Special Olympics vid namn ”Projekt: Inkludering” stärker LCIF nationella Special Olympics-organisationer i samarbete med Lions lokala klubbar, för att tillgodose omedelbara behov bland flyktingar som flyr från våld. I Special Olympics program för flyktingar tillhandahåller Special Olympics och LCIF angelägna hjälpinsatser och förnödenheter samt skyddar tusentals flyktingar med intellektuell funktionsnedsättning i ett flertal länder såsom Rumänien, Polen, Moldavien, Slovakien med flera.

Special Olympics Europa Eurasien genomförde nyligen ett besök i Slovakien och Polen, för att med egna ögon se hur programmet för flyktingar fungerar samt belyste den viktiga roll programmet ”Projekt: Inkludering” spelar i livet bland de människor som behöver det allra mest. Ett exempel är Sanatorium Center i staden Krosnobrod vid gränsen mellan Polen och Ukraina som har tagit emot 30 personer med allvarlig intellektuell funktionsnedsättning och några av deras familjemedlemmar. ”Behoven bland dessa människor, speciellt när de är på flykt, är otroligt angelägna och omedelbara”, sade Lion David Evangelista, president och chef för Special Olympics Europa Eurasien. ”Det är tack vare generösa, inkluderande och banbrytande insatser av Lions Clubs International Foundation som Special Olympics har möjlighet att tillgodose några av dessa behov just nu och när behoven växer kommer vårt partnerskap även att göra det.”

Special Olympics och Lions Clubs International Foundation bildade ett globalt partnerskap år 2001, för att skapa bestående fördelar genom omfattande utveckling och inkludering genom hjälpinsatser till en global population med intellektuell funktionsnedsättning.