Samarbetar för att skapa bättre resultat bland ungdomar i Ukraina

”Vårt mål är att hjälpa alla barn i Ukraina genom Lions Quest.” Tidigare distriktsguvernör Dr. Valentin Kravchenko är fast besluten att uppnå denna höga ambition med hjälp av betydande anslagsmedel från Lions Clubs International Foundation (LCIF) och betydande deltagande från lokala lionmedlemmar. ”Vi stödjer skolor i deras insatser att implementera Lions Quest för att hjälpa barn i Ukraina utveckla färdigheter i konfliktlösning, vara bekväma med mångfald, hantera känslor, vara uthålliga vid motgångar och uppnå god psykisk hälsa.”

Spola tillbaka till 2006, när Lions medlemmar beviljades USD 25 000 i anslagsmedel från LCIF för att testa Lions Quest, LCIF:s viktigaste ungdomsutvecklingsprogram, i Kiev. På senare år har insamlade medel från lokala lionmedlemmar, tillsammans med anslag från LCIF, resulterat i över USD 300 000 att använda till implementeringen av en förbättrad version av Lions Quest samt en utökning av programmet. Uppskattningsvis har 160 000 elever och 9 600 lärare i 200 ukrainska skolor gynnats.

Barndomen är inte alltid enkel. Ungdomar kan känna sig överväldigade när utvecklas socialt, emotionellt och intellektuellt. Som tur är får elever i Ukraina, särskilt barn som inte kan bo hemma på grund av konflikter, värdefulla färdigheter i att hantera skolan och bygga en framgångsrik framtid genom Lions Quest.