LCIF:s påverkan: Från hungrig till hoppfull – LCIF hjälper Lions i Indien med mat till hungriga barn

Hungersnöd är ett vanligt problem runtom i världen. Det påverkar hela samhällen, speciellt barn, på sätt som inte kan mätas. I Indien lider två av fem barn av undernäring, vilket kan leda till sjukdom, hämmad tillväxt samt försenad fysisk och mental utveckling.

I Indien stödjer Anganwadis barn på landsbygden som lider brist på mat, vilken drivs av lokala myndigheter och erbjuder center för barn som bekämpar hungersnöd och undernäring bland barn i åldern 6 år och yngre. Utöver förskoleutbildning erhåller barnen kompletterande måltider och lär sig näringslära.

Tusentals barn i landsbygdsområdet Kerala är beroende av Anganwadis för sina måltider, men många av dessa center hade gammal utrustning som behövde repareras. Lärare och övrig personal arbetade i gamla och ohygieniska kök och gjorde sitt bästa för att ge barnen det de behövde, men kunde inte hjälpa dem på det sätt de förtjänade. Lions medlemmar visste hur viktig Anganwadis var för lokala samhällen, så de vidtog åtgärder. De vände sig till Lions Clubs International Foundation (LCIF) som beviljade ett anslag kring hungersnöd på USD 84 225 och ett anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället på USD 11 118.

Tack vare anslaget från LCIF kunde Lions rusta upp kök och matsalar i mer än 80 Anganwadis runtom i Kerala. De renoverade köken med rostfria bänkar och diskhoar, bytte ut rör, installerade arbetsbord, spisar och kylskåp, för att säkerställa att barnen skulle kunna få fräsch och näringsriktig mat. De installerade även rostfria bord och bänkar i matsalarna, för att underlätta städning och öka hygien. Nära 900 medlemmar deltog och hjälpte till att installera den uppgraderade utrustningen och de fortsätter följa dessa center, för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Trots att projektet genomfördes under pandemin kunde medlemmarna fortsätta, genom att följa alla regler och riktlinjer kring hälsa och säkerhet samt samarbetade med myndigheter och lärare, för att få tillgång till dessa center och kunna installera i kök och matsalar.

”Den mest moderna och hygieniska utrustningen samt ett kylskåp var helt otänkbara för dessa center utan ert stöd”, sade V.P. Sajeendran, lokalpolitiker i Kerala från Kunnathunad. ”Jag uppskattar LCIF för att ha gjort det möjligt för Lions medlemmar att implementera ett sådant projekt, vilket det finns stort behov av i samhället.”

De 2 250 barn som är beroende av Anganwadis varje år kommer nu kunna få glädje av fräscha och näringsriktiga måltider tillagade i en ren och hygienisk miljö. Föräldrar och lärare kan vara säkra på att deras barn kommer lära sig och blomstra i en säker och berikande miljö.