Humanitärt arbete i Latinamerika

Se hur hängivna medlemmar i Lions och LCIF hjälper samhällen i Latinamerika.