Hjälp till barn som har överlevt cancer

Se hur hängivna lionmedlemmar i Bosnien och Hercegovina stödjer barn som har överlevt cancer.