Berättelser med stolthet

Se de berättelser som du möjliggör

Titta och dela berättelser med stolthet

FILTERVIDEOR AV:
Se hur Lions och Anthem Foundation gjorde två ödetomter till en vacker blåbärsodling.

Lions Greg & Jodi Sheldon

Miljö

KO 1 - USA

Spela filmen

Blåbärsodling i Albany

LCIF och Anthem Foundation ökade tillgången på hälsosam mat.

LCIF, Campaign 100

Humanitärafrågor

KO 7 – ANZI (Australien, Nya Zeeland, Indonesien)

Spela filmen

Cykeltävling för Melvin Jones

Se hur Lions medlemmar och deras vänner deltar i denna cykeltävling och hedrar…

Se hur en medlem som överlevde cancer hjälper barn att få bästa möjliga behandling.

Lion Dr. Joe Collins

KO 7 – ANZI (Australien, Nya Zeeland, Indonesien)

Barncancer

Spela filmen

Projekt om barns cancergener

Se hur en medlem som överlevde cancer hjälper barn att få bästa möjliga behandling…

Stiftelsen

Vår uppgift är att stödja de insatser som Lions klubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt, samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.

Syn

LCIF hjälper Lions att förhindra blindhet som kan undvikas och stödja dem som har nedsatt syn.

Ungdom

LCIF förbättrar tillgång till utbildning av hög kvalitet, viktig hälsovård och positiv ungdomsutveckling för unga människor runtom i världen.

Katastrofhjälp

Närhelst och varhelst katastrofer slår till är Lions bland de första att erbjuda hjälp. LCIF stärker dessa angelägna hjälpinsatser.

Humanitära

Lions medlemmar identifierar världens mest angelägna behov och LCIF stödjer dem i deras insatser att tillhandahålla humanitär hjälp runtom i världen.

Diabetes

LCIF kämpar för att minska förekomsten av diabetes och att förbättra livskvalitén för människor som har diagnostiserats med denna sjukdom.

Hungersnöd

LCIF genomför hjälpinsatser för att alla människor i samhället ska ha tillgång till näringsriktig mat.

Miljö

LCIF är hängiven att hjälpa Lions medlemmar att ta sig an projekt i stor skala som kommer att skapa en bärkraftig och frisk framtid för kommande generationer.

Barncancer

LCIF är engagerad i att hjälpa barn med cancer och deras familjer samt vi utforskar hela tiden nya sätt att förbättra livskvalitén för dessa barn.