Berättelser med stolthet

Se de berättelser som du möjliggör

Titta och dela berättelser med stolthet

FILTERVIDEOR AV:
Se hur hängivna medlemmar i Lions och LCIF hjälper samhällen i Indien.

PIP Dr. Naresh Aggarwal

Humanitärafrågor

KO 6 – ISAME (Indien, södra Asien, Mellanöstern)

Spela filmen

Humanitärt arbete i Indien

Se hur hängivna medlemmar i Lions och LCIF hjälper samhällen i Indien.

Stiftelsen

Vår uppgift är att stödja de insatser som Lions klubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt, samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.

Syn

LCIF hjälper Lions att förhindra blindhet som kan undvikas och stödja dem som har nedsatt syn.

Ungdom

LCIF förbättrar tillgång till utbildning av hög kvalitet, viktig hälsovård och positiv ungdomsutveckling för unga människor runtom i världen.

Katastrofhjälp

Närhelst och varhelst katastrofer slår till är Lions bland de första att erbjuda hjälp. LCIF stärker dessa angelägna hjälpinsatser.

Humanitära

Lions medlemmar identifierar världens mest angelägna behov och LCIF stödjer dem i deras insatser att tillhandahålla humanitär hjälp runtom i världen.

Diabetes

LCIF kämpar för att minska förekomsten av diabetes och att förbättra livskvalitén för människor som har diagnostiserats med denna sjukdom.

Hungersnöd

LCIF genomför hjälpinsatser för att alla människor i samhället ska ha tillgång till näringsriktig mat.

Miljö

LCIF är hängiven att hjälpa Lions medlemmar att ta sig an projekt i stor skala som kommer att skapa en bärkraftig och frisk framtid för kommande generationer.

Barncancer

LCIF är engagerad i att hjälpa barn med cancer och deras familjer samt vi utforskar hela tiden nya sätt att förbättra livskvalitén för dessa barn.