Berättelser med stolthet

Se de berättelser som du möjliggör

Titta och dela berättelser med stolthet

Filtrera efter:

Quazi Shamim

KO 6 – ISAME (Indien, södra Asien, Mellanöstern)

Humanitärafrågor

Se berättelse

COVID-19 vaccination for People with Disabilities

Leo club of Dhaka Shamoli have done a great job yesterday. Actually they ha...

Quazi Shamim Hasan, Dhaka Shamoli

KO 6 – ISAME (Indien, södra Asien, Mellanöstern)

Hungersnöd

Se mer

Food for All

In Bangladesh we are passing the most difficult stage of COVID-19 last few ...

Lions Vinay & Amsha Naicker

Barncancer

KO 8 – Afrika

Spela filmen

Bells of Bravery

Se hur Lions och Global HOPE stödjer barn som kämpar med cancer.

Lion Dr. Joe Collins

Barncancer

KO 7 – ANZI (Australien, Nya Zeeland, Indonesien)

Spela filmen

Unika behandlingar för cancerpatienter

Ett LCIF-anslag hjälper barn med cancer att få den unika behandling…

Lion Olivier Rabenjamina

KO 8 – Afrika

Syn

Spela filmen

Syn: Lions SightFirst Madagaskar

Titta på denna inspirerande berättelse som har möjliggjorts av Lions Clubs International Foundation…

Lion Dr. Joseph Carbone

KO 1 - USA

Syn

Spela filmen

Synundersökningar i Utah

Se hur Lions medlemmar bringar viktig ögonvård till oförsäkrade barn.

ID Allan Hunt

KO 2 - Kanada

Syn

Spela filmen

Viktiga uppgraderingar av sjukhus i Kanada

Ett LCIF-anslag möjliggjorde större uppdateringar vid ett sjukhus med gammal utrustning.

PDG and Trustee Chikao Suzuki

Humanitärafrågor

KO 5 – OSEAL (Orienten, sydöstra Asien)

Spela filmen

Humanitärt stöd i Asien

Hängivna medlemmar i Lions och LCIF hjälper samhällen i Asien.

Lions Greg & Jodi Sheldon

KO 1 - USA

Miljö

Spela filmen

Blåbärsodling i Albany

LCIF och Anthem Foundation ökade tillgången på hälsosam mat.

LCIF, Campaign 100

Humanitärafrågor

KO 7 – ANZI (Australien, Nya Zeeland, Indonesien)

Spela filmen

Cykeltävling för Melvin Jones

Se hur Lions medlemmar och deras vänner deltar i denna cykeltävling och hedrar…

Lion Dr. Joe Collins

Barncancer

KO 7 – ANZI (Australien, Nya Zeeland, Indonesien)

Spela filmen

Projekt om barns cancergener

Se hur en medlem som överlevde cancer hjälper barn att få bästa möjliga behandling…

Lion Dr. Mehmed Kundurovic

Barncancer

KO 4 – Europa

Spela filmen

Hjälp till barn som har överlevt cancer

Se hur hängivna lionmedlemmar i Bosnien och Hercegovina stödjer barn…

Spela videoklipp

Happy Lion Accomplish more

These great accomplishments were built on a firm foundation. Your donation makes a difference. Support Lions Clubs International Foundation today.

Stiftelsen

Vår uppgift är att stödja de insatser som Lions klubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt, samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.

Syn

LCIF hjälper Lions att förhindra blindhet som kan undvikas och stödja dem som har nedsatt syn.

Ungdom

LCIF improves access to quality education, vital health services, and positive youth development for young people around the world.

Katastrofhjälp

Whenever and wherever disaster strikes, Lions are often among the first to offer aid. LCIF empowers those crucial relief efforts.

Humanitära

Lions medlemmar identifierar världens mest angelägna behov och LCIF stödjer dem i deras insatser att tillhandahålla humanitär hjälp runtom i världen.

Diabetes

LCIF kämpar för att minska förekomsten av diabetes och att förbättra livskvalitén för människor som har diagnostiserats med denna sjukdom.

Hungersnöd

LCIF genomför hjälpinsatser för att alla människor i samhället ska ha tillgång till näringsriktig mat.

Miljö

LCIF är hängiven att hjälpa Lions medlemmar att ta sig an projekt i stor skala som kommer att skapa en bärkraftig och frisk framtid för kommande generationer.

Barncancer

LCIF är engagerad i att hjälpa barn med cancer och deras familjer samt vi utforskar hela tiden nya sätt att förbättra livskvalitén för dessa barn.